Alla kunder har olika behov.

Vad kan vi hjälpa dig med?

Löpande bokföring

 • Kontering av verifikationer
 • Avstämning av kund- och leverantörsreskontra
 • Månads- eller kvartalsavstämningar
 • Enklare genomgång av rapporter

Hantering av kundfakturor

 • Design av din faktura
 • Fakturering
 • Posta eller e-posta fakturor till dina kunder
 • Uppföljning av sena betalningar

Hantering av leverantörsfakturor

 • Lämnar attesterade fakturor till oss, gärna digitalt
 • Alternativ skickas leverantörsfakturorna direkt till oss
 • Betalning av fakturor
 • Kontakt med leverantör vid frågor

Löneadministration

 • Lönebesked till dina anställda
 • Verifikat till bokföringen
 • Underlag till skattedeklarationen
 • Hjälp med förmåner, traktamentet mm

Bokslut och årsredovisningar

 • Bokslutsarbete
 • Förenklat årsbokslut för enskilda firmor och små aktiebolag
 • Årsbokslut
 • Konsultation vid beskattning
 • Vid årsredovisningar samarbetar vi med revisor

Skatter

 • Deklarationer
 • Konsultationer
 • Kontakt med Skatteverket

ROT/RUT-hantering

 • Design av godkänd ROT/RUT-faktura
 • Fakturering
 • Begäran av utbetalning Skatteverket

Omvänd byggmoms

 • Design av godkänd faktura med omvänd byggmoms
 • Fakturering
 • Hantering av moms

Företagskonsultation

 • Frågor om företagande
 • Frågor om skatt
 • Profilering av företag
 • Kundgrupper och marknadsföring
 • Förmedling av kontakt med våra samarbetspartners
 

Lagring av arkivmaterial

I Sverige måste bokföringsmaterial lagras i 7år efter utgången av det kalenderår då räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på betryggande och överskådligt sätt. (Bokföringslag 1999:1078, 7 kap, 2§)

Vi hjälper dig att spara utrymme genom att erbjuda lagring av ditt arkivmaterial i lokaler som är godkända av försäkringsbolag samt brandmyndighet.